Zarejestruj się

REJESTRACJA

Weź udział w szkoleniu i zdobądź wiedzę
z zakresu Funduszy Inwestycyjnych
potwierdzoną certyfikatem.

 • Uzyskasz wszechstronną wiedzę
 • Dowiesz się jak inwestować bezpiecznie
 • Łatwiej podejmiesz decyzję
  o inwestowaniu w Fundusze

Hasło musi zawierać min. 8 znaków w tym przynajmniej jedną wielką literę i jedną cyfrę.

 1. administratorem moich danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30 (dalej: „IZFiA”),
 2. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia mi kursu e-learningowego pt. Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego” oraz w celu wygenerowania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie powyższego formularza rejestracyjnego;
 3. odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące ww. kurs;
 4. moje dane osobowe będą przechowywane do czasu ukończenia przeze mnie ww. kursu e-learningowego i wygenerowania certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie;
 5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
 6. mam możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi odbycie ww. kursu.